Faculty of Information Science

Daw Yin Yin Htay
M.C.Sc.
Associate Professor and Head

Daw Nan Nu Nu Kyi
M.C.Sc
Lecturer

Daw Phyu Phyu Htun
M.C.Sc, Ph.D (Research)
Lecturer

Daw Nyein Ei Phyu
M.C.Sc.
Lecturer