၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အတွက် ပထမနှစ်တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားနိုင်ရန်ကြေငြာခြင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် (၂၀၁၈ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်) အတွက် ပထမနှစ်တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

MCPA Quizz

Ayeyarwaddy Regional level, MCPA Quizz competition was held at the University of Computer Studies (Pathein) on 23th August 2018. In this competition, three teams are competed from the University of Computer Studies (Pathein), University of Computer Studies (Maubin) and University Read More …