သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိန်းကျော်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)သို့ လာရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီးနိုင်ငံတကာ Polytechnic University များအကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည့် မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံများ

သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိန်းကျော် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)သို့ လာရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီးနိုင်ငံတကာ Polytechnic University များအကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည့် မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံများ

Become A Donor

Department Contact Info

Office Of Development

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info