ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မအူပင်) မှ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မအူပင်) သို့ Learning Management System (LMS-Moodle) အသုံးချမှုသင်တန်း ပို့ချစဥ်

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မအူပင်) မှ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မအူပင်) သို့ Learning Management System (LMS-Moodle) အသုံးချမှုသင်တန်း ပို့ချစဥ် မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံများ

Become A Donor

Department Contact Info

Office Of Development

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info