၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အတွက် ပထမနှစ်တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားနိုင်ရန်ကြေငြာခြင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် (၂၀၁၈ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်) အတွက် ပထမနှစ်တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးမှုနှင့် တရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကွန်ပျူတာပန်းချီနှင့် ကွန်ပျူတာပိုစတာပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)တွင် (၂၂.၅.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၆)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးမှုနှင့် တရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်၊ ခရိုင်အဆင့် (အလယ်တန်း/အထက်တန်း) ကွန်ပျူတာပန်းချီနှင့် ကွန်ပျူတာပိုစတာပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။